پاورپوینت مقالات کد آماده متلب گزارش کارآموزی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی نمره گذاری پرسشنامه تفسیر پرسشنامه روایی و پایایی و منبع دارد

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان نمره گذاری تفسیر روایی و پایایی و منابع دارد گارانتی بازگشت وجه دارد

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6

پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 دانلود پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 تفسیر و نمره گذاری دارد روایی و پایایی دارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی مقدمه و تاریخچه دارد روایی و پایایی دارد نمره گذاری و تفسیر دارد گارانتی بازگشت وجه

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران تاریخچه روایی و پایایی دارد نمره گذاری دارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه صداقت و راست گویی

پرسشنامه صداقت و راست گویی پرسشنامه صداقت و راست گویی

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه صداقت و راست گویی

پرسشنامه صداقت و راست گویی پرسشنامه صداقت و راست گویی

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان