پاورپوینت مقالات کد آماده متلب گزارش کارآموزی

نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستان

نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستان نتایج حاصل از نمونه برداری شامل جداول آمار توصیفی و استنباطی به همراه کلیه نمودارها و جداول لازم برای فصل نتایج

توضیحات بیشتر دانلود 110,000 تومان

اصول بهداشت محیط در بیمارستان

اصول بهداشت محیط در بیمارستان تحقیقی کامل درباره اصول بهداشت محیط در بیمارستان و کار با پسماند نظافت محیط بیمارستان دستورالعمل شستشوی بخشها یورین باتل روش های جمع آوری زباله ها مدیریت پسماندهای بیمارستانی

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

توضیحات بیشتر دانلود 28,600 تومان

آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی

آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی «ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته»

توضیحات بیشتر دانلود 11,000 تومان

پسماند عفونی

پسماند عفونی مطالبی جامع و کامل درباره پسماندهای بیمارستانی

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

کتابچه مدیریت پسماند

کتابچه مدیریت پسماند مناسب برای نوشتن پژوهش بهداشت توضیحات بسیار کامل راجع به انواع پسماندهای بیمارستان

توضیحات بیشتر دانلود 36,300 تومان