فروشگاه فایل بلبل

فروشگاه فایل بلبل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته صنایع غذایی

طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال

طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال
طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال

طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال
طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی

طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی
طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

طرح توجیهی آرد سوخاری با ظرفیت 300 تن در سال

طرح توجیهی آرد سوخاری با ظرفیت 300 تن در سال
طرح توجیهی آرد سوخاری با ظرفیت 300 تن در سال سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه كارمزد وام نرخ بازگشت سرمایه دوره بازگشت سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز

طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز
طرح توجیهی جمع آوری شیر با ضرفیت 8500 کیلوگرم در روز سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه كارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

طرح توجیهی پرورش و کشت قارچ دکمه ای

طرح توجیهی پرورش و کشت قارچ دکمه ای
عنوان پروژه پرورش و کشت قارچ قالب بندی Word قیمت 2500

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی

طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی
عنوان پروژه طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی قالب بندی Word 2003 قیمت 3000

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس
طرح توجیهی احداث کارخانه سوسیس کالباس

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

طرح توجیهی تولید بیسکویت

طرح توجیهی تولید بیسکویت
طرح توجیهی تولید بسکویت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

طرح توجیهی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال

طرح توجیهی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال
طرح توجیهی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان